Veglia di preghiera | Clarisse di Paganica -L’Aquila | 14.03.2016